Uz šīs klints Es gribu celt Savu draudzi, un elles vārtiem to nebūs uzvarēt Mateja 16:18

Uzmanību! Informējam, ka šobrīd dievkalpojumu un lūgšanu apmeklēšana valstī izsludinātās ārkārtas situācijas laikā apmeklētājiem slēgta. Veicam tikai videoierakstu kalpošanu!

Dieva Vārds

Inkaunters

/
Inkaunters(Encounter), jeb Satikšanās ar Dievu ir ļoti īpašs…