Uz šīs klints Es gribu celt Savu draudzi, un elles vārtiem to nebūs uzvarēt Mateja 16:18

Uzmanību! Informējam, ka šobrīd dievkalpojumu un lūgšanu apmeklēšana valstī izsludinātās ārkārtas situācijas laikā apmeklētājiem slēgta. Veicam tikai videoierakstu kalpošanu!

Aicinām uz Sozo 1.moduļa apmācībām

Apmācības tiek pārceltas uz nenoteiktu laiku, sakarā ar…

Dieva Vārds

Inkaunters

/
Inkaunters(Encounter), jeb Satikšanās ar Dievu ir ļoti īpašs…