Uz šīs klints Es gribu celt Savu draudzi, un elles vārtiem to nebūs uzvarēt Mateja 16:18

Atsakies no vecās domāšanas, vecā dzīvesveida, vecajām lietām un ieraugi to, ko Dievs tev ir sagatavojis jaunajā sezonā!